Οι Δράσεις μας

Musical

Ένα νέο τμήμα Musical ξεκινάει στη σχολή μας προσανατολισμένο στη μουσική πλευρά του χωρίς όμως να χάνεται κινησιολογική και χορευτική πλευρά του. Σε ειδικά προσαρμοσμένα τμήματα, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το κόσμο του Musical και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Στα τμήματα μας, οι μαθητές διδάσκονται από έμπειρους καθηγητές Φωνητική, Ορθοφωνία, Θεατρική Αγωγή, Ανάγνωση Παρτιτούρας, Βασικές Αρχές Θεωρίας της Μουσικής, Κινησιολογία, Χορογραφία και Βηματολόγιο. Κάθε τμήμα θα λειτουργήσει αφού έχει συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός ατόμων.

Κλασικά Όργανα

Κυκλική Προπαιδεία

Ένα πρωτοποριακό σύστημα μουσικής για παιδιά 5-6 ετών, με θέμα την εξερεύνηση και την επαφή με μουσικά όργανα και στόχο την προσωπική επιλογή οργάνου κάθε μαθητή. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος τα παιδία ανακαλύπτουν τα όργανα μέσω της επαφής τους με αυτά. Η διαδραστική προθεωρία τα βοηθάει να μάθουν τις νότες και τις βασικές αρχές της μουσικής ενώ εξοικειώνονται με τους ρυθμούς και τις αξίες διασκεδάζοντας.

Η κυκλική προπαιδεία γίνεται κάθε Σάββατο πρωί.

Musical

Ένα νέο τμήμα Musical ξεκινάει στη σχολή μας προσανατολισμένο στη μουσική πλευρά του χωρίς όμως να χάνεται κινησιολογική και χορευτική πλευρά του. Σε ειδικά προσαρμοσμένα τμήματα, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το κόσμο του Musical και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Στα τμήματα μας, οι μαθητές διδάσκονται από έμπειρους καθηγητές Φωνητική, Ορθοφωνία, Θεατρική Αγωγή, Ανάγνωση Παρτιτούρας, Βασικές Αρχές Θεωρίας της Μουσικής, Κινησιολογία, Χορογραφία και Βηματολόγιο. Κάθε τμήμα θα λειτουργήσει αφού έχει συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός ατόμων.

Κυκλική Προπαιδεία

Ένα πρωτοποριακό σύστημα μουσικής για παιδιά 5-6 ετών, με θέμα την εξερεύνηση και την επαφή με μουσικά όργανα και στόχο την προσωπική επιλογή οργάνου κάθε μαθητή. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος τα παιδία ανακαλύπτουν τα όργανα μέσω της επαφής τους με αυτά. Η διαδραστική προθεωρία τα βοηθάει να μάθουν τις νότες και τις βασικές αρχές της μουσικής ενώ εξοικειώνονται με τους ρυθμούς και τις αξίες διασκεδάζοντας.

Η κυκλική προπαιδεία γίνεται κάθε Σάββατο πρωί.

Τμήματα

Musical

Ένα νέο τμήμα Musical ξεκινάει στη σχολή μας προσανατολισμένο στη μουσική πλευρά του χωρίς όμως να χάνεται κινησιολογική και χορευτική πλευρά του. Σε ειδικά προσαρμοσμένα τμήματα, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το κόσμο του Musical και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Στα τμήματα μας, οι μαθητές διδάσκονται από έμπειρους καθηγητές Φωνητική, Ορθοφωνία, Θεατρική Αγωγή, Ανάγνωση Παρτιτούρας, Βασικές Αρχές Θεωρίας της Μουσικής, Κινησιολογία, Χορογραφία και Βηματολόγιο. Κάθε τμήμα θα λειτουργήσει αφού έχει συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός ατόμων.

Κυκλική Προπαιδεία

Ένα πρωτοποριακό σύστημα μουσικής για παιδιά 5-6 ετών, με θέμα την εξερεύνηση και την επαφή με μουσικά όργανα και στόχο την προσωπική επιλογή οργάνου κάθε μαθητή. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος τα παιδία ανακαλύπτουν τα όργανα μέσω της επαφής τους με αυτά. Η διαδραστική προθεωρία τα βοηθάει να μάθουν τις νότες και τις βασικές αρχές της μουσικής ενώ εξοικειώνονται με τους ρυθμούς και τις αξίες διασκεδάζοντας.