μουσική σχολή μαρία μοντίνου

Μουσικοκινητική

Με ευαισθησία , φαντασία και αγάπη για τη μουσική παρουσιάζουμε το πρόγραμμα μουσικοκινητικής μας που απευθύνεται σε προνηπιακές και νηπιακές ηλικίες. Οι μικροί μας φίλοι θα γνωρίσουν, θα δραστηριοποιηθούν και θα διασκεδάσουν στον μαγικό κόσμο της μουσικής.