Παραδοσιακά Λαϊκά Όργανα

Οι σπουδαστές μας αποκτούν την ικανότητα να μελετούν και να αναγνωρίζουν τους μουσικούς δρόμους και τα τραγούδια του τόπου μας επιλέγοντας ανάμεσα στο Πρόγραμμα Ρεπερτορίου ή το προκαθορισμένο πρόγραμμα σπουδών.

Πρόγραμμα Ρεπερτορίου:

Ο σπουδαστής επιλέγει το είδος και το επίπεδο. Ο ειδικός καθηγητής οργανώνει τον τρόπο και το χρόνο διεξαγωγής σε συνεννόηση με τον μαθητή. Είναι ελεύθερο εξετάσεων.
null

Βιολί

null

Μπουζούκι

null

Μπαγλαμάς

null

Λαούτο

null

Ταμπουράς

null

Κλαρίνο

null

Τουμπελέκι

Παραδοσιακά Λαϊκά Όργανα

«Οι σπουδαστές μας αποκτούν την ικανότητα να μελετούν και να αναγνωρίζουν τους μουσικούς δρόμους και τα τραγούδια του τόπου μας επιλέγοντας ανάμεσα στο Πρόγραμμα Ρεπερτορίου ή το προκαθορισμένο πρόγραμμα σπουδών.

Πρόγραμμα Ρεπερτορίου:

Απευθύνεται σε όλα τα είδη μουσικής και ο σπουδαστής επιλέγει το είδος και το επίπεδο. Ο ειδικός καθηγητής οργανώνει τον τρόπο και το χρόνο διεξαγωγής σε συνεννόηση με τον μαθητή. Είναι ελεύθερο εξετάσεων.»
Παραδοσιακά / Λαϊκά Όργανα

Βιολί

Παραδοσιακά / Λαϊκά Όργανα

Μπουζούκι

Παραδοσιακά / Λαϊκά Όργανα

Μπαγλαμά

Παραδοσιακά / Λαϊκά Όργανα

Λαούτο

Παραδοσιακά / Λαϊκά Όργανα

Ταμπουρά

Παραδοσιακά / Λαϊκά Όργανα

Κλαρίνο

null

Τουμπελέκι