Κυκλική Προπαιδεία

Ένα πρωτοποριακό σύστημα μουσικής για παιδιά 5-6 ετών, με θέμα την εξερεύνηση και την επαφή με μουσικά όργανα και στόχο την προσωπική επιλογή οργάνου κάθε μαθητή. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος τα παιδία ανακαλύπτουν τα όργανα μέσω της επαφής τους με αυτά. Η διαδραστική προθεωρία τα βοηθάει να μάθουν τις νότες και τις βασικές αρχές της μουσικής ενώ εξοικειώνονται με τους ρυθμούς και τις αξίες διασκεδάζοντας.

Κυκλική Προπαιδεία

Ένα πρωτοποριακό σύστημα μουσικής για παιδιά 5-6 ετών, με θέμα την εξερεύνηση και την επαφή με μουσικά όργανα και στόχο την προσωπική επιλογή οργάνου κάθε μαθητή. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος τα παιδία ανακαλύπτουν τα όργανα μέσω της επαφής τους με αυτά. Η διαδραστική προθεωρία τα βοηθάει να μάθουν τις νότες και τις βασικές αρχές της μουσικής ενώ εξοικειώνονται με τους ρυθμούς και τις αξίες διασκεδάζοντας.